سخنرانی استاد جوادی

سخنرانی استاد جوادی با موضوعیت منزلت قلب در شب قدر

/
در این ویدیو شما سخنرانی استاد جوادی را با موضوع منزلت قلب در شب ق…