مسجد حاج مجتهد رشت

درباره مسجد حاج مجتهد رشت

/
  مسجدحاج مجتهد درخیابان شریعتی (بین ۲میدان شهرداری -صیقل…