طرح های مهربانی

طرح های مهربانی مکتب وحی گیلان

/
طرح های مهربانی مکتب وحی گیلان تفسیر ضیافت الهی و حقیقت آن، تأثیرپ…
نخبه پروری

اقدامات عملی مجموعه در حمایت از نخبگان

افتتاحیه همزمان با فرخنده زاد روز میلاد با سعادت امام علی (ع)…