پاور پوینت دعای ام داوود جهت پخش

پرده نگار دعای ام داوود جهت پخش در تلویزیون شهری

/
با سلام و احترام دعای ام داوود جهت پخش در مراسمات مذهبی بوسیل…