1.رسول الله:صوموا تصحوا

پیامبر خدا:روزه بدارید تا تن درست بمانید.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.