معیار صفات ثبوتی و سلبی خداوند

معیار صفات ثبوتی و سلبی خداوند

معیار صفات ثبوتی و سلبی خداوند

باید توجه داشت در اوصاف ثبوتیه خداوند یعنی کمالاتی که برای وی ثابت است، نظیر: حیات، علم، قدرت، اراده، مشیت، رحمت و دیگر اسماء جمال او، و نیز اوصاف سلبیه خداوند یعنی همه نقصهایی که از او سلب می شود، نظیر: ترکیب، عجز، فقر، جهل، ماهیت و … ، لازمه دو صفت اند و مبدأ آنها به دو صفت بر می گردد.

به عبارت دیگر همه اوصاف ثبوتی به ثبوت ضرورت ازلیه او بر می گردد و از لوازم این وصف ذاتی خداست. چون وجود و هستی برای خداوند ضرورت ذاتیه ازلیه دارد، این اوصاف نیز ازلاً و ابداً برای وی ثابت اند و هستی او عین جمال، عین علم، عین قدرت، عین اراده، عین زیبایی است، چه اینکه همه صفات سلبیه به یک صفت سلبی وی منتهی می شود و آن سلب امکان از ذات باری تعالی است. زیرا اگر وصف امکان برای خداوند جائز باشد، یعنی او در اصل هستی محتاج بود، نه غنی بالذات، همه نقصهای یاد شده بر وی روا خواهد بود. پس سلب ها از لوازم سلب امکان از خداست، چه اینکه ثبوت اوصاف از لوازم ثبوت ضرورت ازلیه اوست.

برداشت از سلسله دروس تفسیر آیت الکرسی – استاد جوادی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *