در اینجا شما عکس های مراسم اعتکاف سال ۹۶ را مشاهده می کنید. همانطور که می دانید روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه رجب مراسم اعتکاف در بسیاری از مساجد کشور برگزار می شود. این مراسم در شهر رشت و مسجد حاج مجتهد رشت نیز برگزار می شود که عکس های که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به مراسم سال ۹۶ می باشد.