پرده نگار دعای هر روز ماه مبارک رمضان جهت پخش در تلوزیون شهری

در این ارسال دعای هر روز ماه مبارک جهت استفاده تیم های رسانه ای قرارداده شده است:

فایل تنظیمی PDF:

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۰)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۰)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۳۰)

فایل تنظیمی word:

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۰)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۱۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۰)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۱)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۲)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۳)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۴)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۵)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۶)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۷)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۸)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۲۹)

دعای روزهای ماه مبارک رمضان (۳۰)

تهیه و تنظیم از تیم محتوی مکتب وحی

محمد صادق

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *