شما در این پست عکس های افطاری عمومی مکتب وحی گیلان در شهر رشت خیابان شریعتی روبه روی مسجد حاج مجتهد  را مشاهده می کنید.  مراسم افطاری عمومی ساده برای روزه داران رهگذر طرحی است که در چهاردهمین سال برگزاری خود نیز قرار دارد. این طرح مکتب وحی گیلان که از طریق کمک های مردمی هر ساله در ماه رمضان نیز برگزار می شود مورد استقبال عموم مردم رشت نیز قرار گرفته است. که در ادامه شما می توانید عکس منتخب از این افطاری را در سال ۹۵ را مشاهده نمایید.